Need Help ?
Call: +977- 024460105
  • जिल्ला सिक्षा कार्यलय

  • चालु आर्थिक वर्ष मा भएका सुधार कार्यक्रम

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाल्पा भवन

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

Not Available
(जिल्ला शिक्षा अधिकारी)

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट का

थप हेर्नुहोस

स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय ताप्लेजुङमा !!!

मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापीरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो ।

थप हेर्नुहोस